Bioesen DOO Industrijska zona bb, 25230 Kula, Srbija | E-mail: ekolek@Bioesen.rs
+381 25 729 999
+381 25 729 999
"Bioesen" doo Kula - Farma Mokrin
Strategija razvoja “Bioesen” doo , bazirana na iskustvima prethodnog poslovanja u oblasti stočarstva, rezultirala je kupovinom farme za uzgoj svinja u Mokrinu, početkom 2007. godine. Farma se nalazi na regionalnom putu Kikinda–Mokrin, i smeštena je na poljoprivrednom imanju od 40 ha. Farma svinja “Bioesen” doo u Mokrinu je komercijalna farma zatvorenog tipa. U toku renoviranja objekata i nabavke najsavremenije opreme, istovremeno se pristupilo strogoj selekciji i genetskom napretku osnovnog stada na farmi.
Potpisan je Ugovor o saradnji sa genetskom kućom Topigs iz Holandije, koja je doprinela da farma postiže proizvodne rezultate koji su na nivou zavidnih rezultata u razvijenom zemljama, uz stalno poboljšanje klaničnih osobina i kvaliteta polutki na liniji klanja.
Farma poseduje savremeni centar za veštačko osemenjavanje svinja.
Zdravstvenu zaštitu životinja na farmi kao i vršenje poslova po programu mera vrši sopstvena veterinarska služba “Mokrinvet” koju čine tri doktora veterinarske medicine i veterinarski tehničari. Poslove matičenja životinja i sve mere za postizanje zadatog odgajivačkog cilja vrši sopstvena Osnovna odgajivačka organizacija.
U krugu kompleksa farme nalazi se objekat mešaone stočne hrane sa magacinima za smeštaj sirovina i automatskom mešaonom opremljenom savremenom opremom i unutrašnjim silosima proizvođača Gruber technik iz Austrije. Mešaona je koncipirana tako da, u kompjuterski vođenom procesu po zadatim recepturama i preciznim automatskim odmeravanjima sirovina, proizvede hranu u količini i kvalitetu, koji zadovoljava kompletne potrebe farme za stočnom hranom.
Mešaona poseduje opremu za peletiranje stočne hrane čime se dodatno poboljšava kvalitet hrane za životinje. U proizvodnji stočne hrane proizvodi od zrna soje se preradjuju u pogonu za preradu soje koji se nalazi na farmi, koji čine ekstruder za proizvodju sojinog griza i presa za proizvodnju sojine pogače uz izdvajanje sirovog sojinog ulja.
Magacine za smeštaj sirovina čine silosi kapaciteta 3000 t i podno skladište kapaciteta 1500 t. Silosi su funkcionalno povezani sa kompleksom mešaone stočne hrane.
“Bioesen” doo se bavi ratarskom proizvodnjom na 1000 ha poljoprivrednog zemljista u državnom vlasništvu.
Na ovaj način stvorena je zaokružena tehnološka celina od ratarske proizvodnje, tj. proizvodnje sirovina za stočnu hranu, proizvodnje stočne hrane, do kompletne proizvodnje konačnog proizvoda farme, tj. tovljenika.
Kompletan proces proizvodnje na farmi vode kvalifikovani radnici na farmi koji pružaju punu posvećenost postavljenim cijevima, kako bi se proizvodnja svinja razvijala u željenom pravcu i kako bi dostigli nivo proizvodnje i poslovnosti kojem težimo.
 
 
 
Bioesen doo je razvio i osvojio proizvodnju specifičnih dodataka za stočnu hranu, baziranih na
aktivnim principima iz etarskih ulja lekovitog bilja. Koristeći naše proizvode imaćete zdrave životinje,
kvalitetnije proizvode (meso, mleko, jaja) uz ekonomsku opravdanost primene istih.

ZATVORI
O NAMA
O KOMPANIJI
POLITIKA KVALITETA
PROIZVODNJA
PROIZVODI
FARMA
KONTAKT